Zeker nog te vroeg om definitief conclusies te trekken maar 2018 zal geen topjaar worden voor de Kerkuil maar evengoed geen rampjaar.

Half juni zijn we op pad gegaan om de broedsels te controleren. Een aantal dingen vallen ons dit seizoen op. Het aantal nesten ligt nog vrij hoog maar het nestgemiddelde beduidend lager dan in de twee voorgaande piekjaren. Niet verwonderlijk daar er in 2016 en 2017 heel veel jongen uitvlogen en er een soort (lokale) verzadiging is opgetreden. De leeftijd van de jongen ligt (op enkele uitzonderingen na) tussen de 3 en 10 weken wat in tegenstelling tot andere jaren een korte spreiding is over het broedseizoen, slechts een héél klein aantal broedt nu nog op eieren. De voorbije jaren begonnen de Kerkuilen er alsmaar vroeger aan, nu zitten ze perfect op een normaal tijdsschema. De meeste gecontroleerde jongen zitten goed op gewicht.

Bijzonder dat in sommige nesten er een groot leeftijdsverschil tussen de jongen werd opgemerkt, pulli van 1 à 2 dagen en van 4 weken in eenzelfde nest! Dit zou kunnen wijzen op onderbroken leggen en broeden door omstandigheden. Hier en daar valt ook op dat verschillende eieren van legsels niet uitgekomen zijn. Dat broedende vrouwtjes in actieve rui kunnen zijn weten we en dat mannetjes het ruien vaak uitstellen tot na het uitvliegen van de jongen is ook normaal. Nu werden verschillende mannetjes in actieve rui gecontroleerd op het moment dat er nog maar halfwas jongen in het nest lagen...

In ieder geval als het "zomerse" weer blijft aanhouden kunnen tweede broedsels hier en daar verwacht worden!