Willen wij ons milieu beter kunnen beschermen, dan moeten we eerst begrijpen welke onderliggende meningen en overtuigingen er bestaan zowel bij de beleidsmakers, de uitvoerders als het ruime publiek. Interesse en bereidheid om zich in te zetten voor een betere bescherming zijn afhankelijk van welke gevoelens, bezorgdheden en angsten een persoon hierbij heeft. Het wekt de interesse op of laat iemand koud. Wanneer het iemand niet boeit gaat men bijvoorbeeld weinig of geen rekenschap houden met de juiste noden rond habitats en voedsel of gaat men bedrei-gingen negeren.
Om deze aspecten van de bescherming beter te begrijpen, bestuderen wij uilen, want deze dieren laten ons niet onverschillig, we houden van hen of haten ze! Via volgende vragenlijst willen wij graag weten wat u spontaan denkt over uilen. We stellen u verschillende vragen over uilen, wat u ervan weet, denkt en voelt.
 
 
Een Zwitserse onderzoeksgroep heeft de hulp ingeroepen van de Kerkuilwerkgroep Vlaanderen, afdeling van Vogelbescher-ming Vlaanderen, om deze enquête te verspreiden in België.
Graag vragen we een 5-tal minuutjes van uw tijd om deze in te vullen. Klik op bovenstaande link, klik vervolgens op ‘Jij en de uil’ voor Nederlands en ga zo naar de vragenlijst.
 
Bedankt voor uw tijd.