Boodschap gericht aan onze vrijwillige medewerkers met controlevergunning!

Huidige status: Oranje Licht

Het is een echte klassieker geworden dat jaarlijks een aantal medewerkers vroeg staan te popelen om aan de controles te beginnen.

Maar, we mogen nooit uit het oog verliezen dat bescherming absoluut primeert boven het ringen van jonge kerkuilen.

Naast de enkele cameranestkasten die ons een indicatie geven is het jaarlijks hetzelfde verhaal: verschillende locatiehouders hebben al blazende jongen gehoord, dus de jongen zullen al wel groot zijn… Uit ervaring weten we dat de jongen dan gemiddeld tussen de 3 en 5 weken oud zijn, dus dan hadden we nog altijd 3-4 weken later kunnen gaan...

Vandaar Oranje Licht, enkel bij weet van zekere nesten met fel blazende jongen én met de nodige discipline!

Medewerkers zitten te wachten op Groen Licht; maar als dit te snel wordt gegeven is het risico reëel om nog meerdere op eieren broedende vogels aan te treffen. In die fase is de Kerkuil echter erg gevoelig voor verstoring en de kans op mislukken van het broedsel zéér hoog. Beter uitgevlogen jongen dan een nest te verstoren (toepassing voorgeschreven controlemethodiek).

Iedereen weet ondertussen dat er geen juiste timing is die opgaat voor gans Vlaanderen. Iedereen weet ook dat er altijd een grote spreiding is, zo kan je in hetzelfde dorp of regio gelijktijdig een broedsel aantreffen op eieren en een nest met (bijna) uitvliegende jongen. Het is ook veel zinvoller om de jonge kerkuilen te ringen op een leeftijd van 5 tot 9 weken, vooreerst omdat er dan nog weinig uitval is en het ook veel interessanter is dan het ringen van witte donskuikens.

Historiek van de jaarlijkse controledata (sinds 1982) in verhouding met de ringleeftijden (leeftijd van de nestjongen op het moment van het ringen) over de jaren heen is zeer interessant, op die basis wordt het Groen Licht bijgestuurd, zoals weergegeven.

Nog een leuk weetje, jonge kerkuilen beginnen pas duidelijk hoorbaar ‘te blazen’ (bedelen) op een leeftijd van 23 dagen (3 weken) en doen dit in toenemende mate (luider) tot ongeveer 43 dagen (6 weken). Tussen dag 43 en dag 63 (9 weken) neemt het ‘blazen’ een andere dimensie aan en neemt geleidelijk af…

Opzet is om vanaf 29 mei het licht op groen te zetten, maar met die nuance en voorzichtigheid dat we dan eigenlijk nog in de oranje tijdszone zitten bij ‘opstart controles’.

Ga steeds met minimum 2, maximum met 3 personen op controlerondes. Neem geen onnodige risico's, maak gebruik van beveiligingsmateriaal. Controleplaatsen mogen enkel bezocht worden met toelating van de eigenaars of beheerders. Voor ringwerk steeds beroep doen op een erkend ringer van het KBIN. Toon respect voor de kerkuilen (veiligheid van de vogels boven alles) en voor de eigendommen. Lees de richtlijnen verder na in het Handvest of in de controlevergunning van het ANB.

Met vriendelijke groeten en veel succes bij de controles.

Ludo Smets, Voorzitter.