Norbert Desmet, al vele jaren vrijwilliger voor de Kerkuilwerkgroep Vlaanderen, pionier voor de Vlaamse Ardennen wat vogels en in het bijzonder uilen betreft, bezieler en inspiratiebron voor velen in de ruime omgeving van Kluisbergen (Oost-Vlaanderen), conservator van het natuurreservaat Paddenbroek in Berchem...

Voor zijn levenslange inzet kreeg Norbert nu op 71-jarige leeftijd officieel erkenning met een 'juweel' dat sinds 2009 door de Kerkuilwerkgroep Vlaanderen wordt uitgereikt.

Dat pionierswerk in de jaren 80 was zeer belangrijk en aanzet tot de bescherming van kerkuilen. De inspanningen van toen door gedreven personen zoals Norbert leveren vandaag nog altijd vruchten af, de kerkuilen doen het opnieuw beter.

De Zilveren Kerkuil werd aan Norbert uitgereikt op een kerkuilenworkshop (uiteraard) van de Kerkuilwerkgroep in Oost-Vlaanderen (Mariakerke).

Namens de Stuurgroep, nogmaals proficiat en bedankt!