Kerkuilwerkgroep Vlaanderen is een gevestigde afdeling van Vogelbescherming Vlaanderen vzw! Behalve het creëren van broedgelegenheid voor de kerkuil (3500 locaties) en het opvolgen van broedsels zet deze werkgroep in op educatie en wetenschappelijk onderzoek rond deze iconische vogelsoort. 95% van de gekende broedgevallen van kerkuil in Vlaanderen bevindt zich ondertussen in een nestkast geplaatst en onderhouden door Kerkuilwerkgroep Vlaanderen. Wist je dat de werkgroep in 2022 haar 45ste werkingsjaar heeft opgestart en daarbij al 25 jaar onder de vleugels van Vogelbescherming Vlaanderen beweegt? In die periode voerden de vrijwilligers maar liefst 62993 controles van nestlocaties uit! Goed voor de registratie van 20364 broedsels van kerkuil en ruim 65000 pulli. Als dat geen prachtprestaties zijn van de ruim 500 vrijwilligers die zich met hart en ziel dagelijks inzetten binnen Kerkuil-werkgroep Vlaanderen! In één woord: WOW!!