Vogelbescherming Vlaanderen heeft overtuigend de publieksprijs van 'De Standaard Solidariteitsprijs 2014' gewonnen.

Omdat lezers vast met andere ogen naar advertenties kijken dan journalisten of reclamemakers dat doen, heeft de krant sinds 2010 deze prijs uitgebreid met een publieksprijs. De winnaar daarvan mag net als de winnaar van de juryprijs nog driemaal paginagroot adverteren in 'De Standaard'. 

Duizenden lezers brachten hun stem uit en de overtuigende winnaar is Vogelbescherming Vlaanderen geworden, met een advertentie die ontworpen werd door Choco. Vogelbescherming Vlaanderen is bijzonder tevreden met deze prijs. Algemeen directeur Jan Rodts: "Als vereniging die zich inzet voor het natuurbehoud en de bescherming van de fauna ben ik eigenlijk wel blij dat we niet de Solidariteitsprijs zelf hebben gewonnen want de winnaar daarvan wordt gekozen door een handvol reclamemensen en journalisten. Om de publieksprijs te winnen, moet je echt wel duizenden mensen achter jouw advertentie én haar boodschap verdienen."

Vogelbescherming Vlaanderen dankt iedereen die op haar affiche heeft gestemd, maar ze dankt ook communicatiebureau 'Choco' en de deskundige tekenaar van de advertentie Joris De Raedt.

Met deze publieksprijs weet Vogelbescherming Vlaanderen zich gesteund in haar campagne tegen het houden van roofvogels en uilen in gevangenschap. Wat deze campagne precies inhoudt, kan je verder lezen op de website www.vogelbescherming.be.

Zie ook het rapport "Visie op het houden van uilen en roofvogels in gevangenschap".